comprest@comprest.ro | sesizari@comprest.ro
Program Casierie Brasov: L-J: 08.00-17.00 | V: 08.00-14.30

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru agenti economici:

  • Cerere tip, Fişă omologare deşeuri - la sediul societăţii
  • Cod fiscal (CUI) - copie
  • Ştampila societăţii
  • Copie certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
  • Copie certificat constatator punct de lucru
  • Imputernicire

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru persoane fizice:

  • Cerere
  • B.I. sau C.I.
  • Contractul de proprietate/închiriere