S.C. COMPREST S.A. execută următoarele lucrări:

 • așternere straturi bituminoase;
 • realizarea îmbrăcăminților asfaltice cilindrate, la cald;
 • construcția și consolidarea de poduri și podețe;
 • execuție de lucrări complexe de infrastructură, de refacere și consolidare a sistemelor rutiere sau construcții noi;
 • execuție pavaje din dale prefabricate sau piatră naturală.

Lucrările de infrastructură, de refacere și consolidare a sistemelor rutiere sau construcții noi cuprind:

 • aducere la cote;
 • excavări;
 • realizare terasament;
 • execuție fundație drumuri;
 • turnarea îmbrăcăminții asfaltice;
 • frezarea total sau parțială a covoarelor vechi;
 • plombarea covoarelor asfaltice;
 • reparații covoare asfaltice.

Categorii de investiții:

 • drumuri județene/ străzi/ drumuri private;
 • sisteme de colectare ape pluviale;
 • poduri, podețe;
 • piețe, parcuri, spații verzi.

Pentru detalii, contactati-ne!